Uchwała Kongresu Orientyki ws. zmiany Karty Państw Orientyki

UCHWAŁA KONGRESU ORIENTYKI
podjęta dnia 14 lipca 2016 roku

Kongres Orientyki postanawia dokonać następujących zmian w Karcie Państw Orientyki z 15 czerwca 2015 roku z Kaharonei:

(1)
Art. 7 ust. 1 Karty Państw Orientyki otrzymuje następujące brzmienie:
„Depozytariuszami niniejszej Karty są: Demokracja Surmeńska, Trizondal i Pustkowia Winków.”

(2)
Art. 4 Karty Państw Orientyki otrzymuje następujące brzmienie:
„Art. 4.
1. Ziemie niczyje Orientyki nie podlegają jurysdykcji żadnego państwa i znajdują się pod opieką Kongresu Orientyki. Ustęp ten nie ogranicza prawa do przekazania ziem przez dotychczasowego ich właściciela w mandat bądź protektorat wybranego państwa.
2. Ziemie niczyje Orientyki mogą być przedmiotem swobodnego, pokojowego użytkowania przez państwa Orientyki, szczególnie w celach ekonomicznych i naukowych. Użytkowanie ziem niczyich na Orientyce przez państwa spoza kontynentu wymaga zgody Kongresu Orientyki.
3. Ziemie niczyje Orientyki mogą być przedmiotem lokacji nowych państw. Lokacja nowego państwa na ziemiach niczyich jest skuteczna, gdy:
(1) nowe państwo dokonuje jej na obszarze, który stając się jego terytorium nie obejmuje pasa przygranicznego,
(2) nowe państwo dokonując jej na obszarze, który stając się jego terytorium obejmuje część pasa przygranicznego, wówczas musi posiadać zgodę na lokację od każdego państwa Orientyki, w którego części pasa przygranicznego terytorium swoje chce lokować i jeśli to państwo Orientyki od skuteczności dokonania lokacji nowego państwa wymaga uzyskania takiej zgody.
4. Ziemie niczyje Orientyki mogą być przedmiotem aneksji przez państwa Orientyki. Aneksja wymaga zgody Kongresu Orientyki wyrażonej w głosowaniu. Ponadto, państwu z pasem przygranicznym którego pokrywa się anektowane terytorium przysługuje prawo do veta absolutnego takiej propozycji.
5. Ziemie niczyje Orientyki nie mogą być przedmiotem aneksji bądź kolonizacji przez państwa spoza kontynentu.”

Komentowanie jest wyłączone.