Pustkowia Winków

Pustkowia Winków leżą w południowej części Kontynentu Wschodniego, granicząc z Monarchią Austro-Węgierską na północy i z Trizondalem na wschodzie. Obecny teren państwa był niegdyś zajmowany przez kwitnącą życiem metropolię, dopóki nie została ona zniszczona za pomocą broni atomowej. Na gruzach jednego z wielkich miast Republiki Słomagromu powstało miasto Winktown.

W głównej części państwa panuje klimat zwrotnikowy wybitnie suchy. W wyniku skażenia radioaktywnego na terenie Winktown rośnie niewiele roślin, a te, które zrządzeniem losu się uchowały, zmutowały, aby dostosować się do nowych warunków. Pomimo surowego klimatu niektóre połacie terenu znajdują się pod wpływem różnych anomalii popromiennych – od czasu do czasu można się natknąć na niewielkie lodowe niziny lub irracjonalnie zielone rośliny.

Infrastruktura

Główny punkt miasta stanowi bar „Pod Różowym Kundlem”, będący centrum życia kulturalnego. Oprócz tego ważniejszymi miejscami są: hotel „Rudera”, elektrownia jądrowa „Reaktor 5”, kościoły Wielkiego Ogórka oraz Świętej Radiacji, a także Czwórka – sala przesłuchań Inkwizycji.

W mieście są dwa rodzaje budynków:

  • Przedwojenne – budynki wybudowane przed zniszczeniem dawnej metropolii i zaadaptowane do nowych funkcji przez ojców-założycieli Winktown. Z racji tego, że niewielka liczba budynków przetrwała w stanie nadającym się do użytku, jedynie ważniejsze instytucje je wykorzystują. W przypadku niektórych lokacji, pomimo ich dawnej solidności, istnieje wysokie ryzyko zawalenia, jednak nie zraża to mieszkańców Pustkowi.
  • Prowizoryczne – do ich budowy użyto głównie złomu, którego w Winktown jest pod dostatkiem. Winkowie przerabiają zniszczone pojazdy oraz maszyny z niedziałających fabryk na materiały służące do konstrukcji domów. Są to budowle mało solidne i co pewien czas są rekonstruowane.

Gospodarka

Gospodarka regulowana jest w całości przez wolny rynek. Głównym źródłem dochodów jest bar „Pod Różowym Kundlem” wraz z przyległymi do niego restauracjami, kawiarniami i kasynami. Dzięki położeniu na przecięciu szlaków handlowych, szybko zyskał on popularność wśród handlarzy, co zaowocowało rzeszami turystów odwiedzających regularnie „Różowego Kundla” i zostawiających tam masę pieniędzy. Dzięki temu sektor usługowy Winktown dynamicznie się rozwija, co dodatkowo ułatwiane jest przez znikomą biurokrację i brak podatków.

Walutą Winktown jest kapsel. Założyciele miasta odnaleźli niegdyś stertę butelek po przedwojennym napoju alkoholowym. Wspólnie ustalono, że będą służyć one za pieniądze, po czym dokonano pierwszej i jedynej emisji. Pomimo niewypuszczania w obieg nowych kapsli, inflacja w Winktown utrzymuje się na wysokości kilkunastu procent. Dzieje się tak ze względu na mocno rozpowszechnione usługi pożyczkowe. Zwykle ograniczają się one do niewielkich kwot. Pomimo ogromnej popularności powyższego środka płatniczego, wciąż napotkać się można na zwolenników barteru. Wymiana kilku butelek wódki za zniszczony AK-47 jest na Pustkowiach dosyć często spotykana.

Symbole państwowe

WRWT_Godlo

WRWT_Flaga

„Zaklęci w pustyni” – hymn Pustkowi Winków, napisany przez Bartolda Frytkę. Zatwierdzony jako hymn oficjalny 24 grudnia 2009 roku przez ówczesnego prezydenta, Toczę la Machette CXXIII.

[Strofa I]
Zaklęci w pustyni
Walczymy o wolność
Wiedzieni miłością
Naszego państwa

Cierpiąc niedostatek
Walczymy ze wszystkim
Co jest naszym wrogiem
W świecie po wojnie

[Refren]
Mała republika
Wielki naród ma
Mała republika
Wielką siłę ma

[Strofa II]
Przemierzając drogi
Niczym żuk sprzed wojny
Harujemy w słońcu
Za kufel piwa

Do łopat więc, Winki
Zbudujmy pomniki
Dla naszej potęgi
Już czas się napić

[Refren x1]

[Strofa III]
Na hoj nam swoboda
Naszego naroda
Jeżeli nie mamy
Czego się napić

Wciąż atakowani
Przez wrogów wolności
Podnosimy głowy
Aby zwyciężyć

[Refren x1]

Komentowanie jest wyłączone.