Uchwała Kongresu Orientyki 1/2017

UCHWAŁA KONGRESU ORIENTYKI – 1/2017
Trizopolis, 22.10.2017

Niniejszym postanawia się znieść status terytorium specjalnego nad obszarami Austro-Węgier, który został ustanowiony Uchwałą Kongresu Orientyki z dnia 16 lipca 2016 roku. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały nadzór Kongresu Orientyki nad tymi terytoriami kończy się.

[-] Adam Simon Peterelli von Landsbergen
/-/Ludwik Tomović
(-) Otto von Teller vel Talerz
(-) Ametyst Faradobus
(-) Viktor von Vihren
(—) Karolina Aleksandra

Komentowanie jest wyłączone.