Kontynent Wschodni

indeks


INFORMACJE OGÓLNE

 

Znany również jako Istokia (surm. Ηστοκηια), Ostia (niem. Ostien, węg. Osztia), Oriens (w dawnej Tyrencji i Luminacie),  jednak najczęściej zwany jest Orientyką. Określenie dotyczy zarówno właściwej masy lądowej, jak i regionu obejmującego sąsiadujące wyspy i archipelagi. Najdalej wysunięte punkty kontynentu znajdują się odpowiednio – północny na Wyspach Razuri i Zegiesa, wschodni – w Luminacie, południowy w Tyrencji i zachodni na wyspie Surmenia.

Formowanie kontynentu rozpoczęło się wskutek porozumienia tzw. Rady Współpracy Królestw w skład, której wchodziły: Surmenia, Austro-Węgry, oraz Tyrencja i Luminat. Głównym kreatorem, twórcą map i zarysu kontynentu był Pavel de Zepp.


 

GENEZA NAZWY

Nazwa Kontynent Wschodni  jest pierwotna wobec pozostałych, które są jej tłumaczeniami. Pochodzi od położenia kontynentu w momencie jego lokowania – daleko na wschodzie Mikroświata, z dala od ówczesnego „centrum” politycznego jaką stanowiła Wirtuazja. Dopiero z czasem w rejonie tym zaczęły pojawiać się nowe państwa, „rozbudowując” sam kontynent. Ostatecznie status najbardziej wysuniętego na wschód kontynentu został mu odebrany przez lokowany w listopadzie 2009 przez Michała O’Rhadę Nowy Kontynent (nazwany później Vaarlandem/Neuropą).

Orientyka jest pojęciem wprowadzonym przez Pela Nandera co stanowiło pierwszą próbę zastąpienia ówcześnie stosowanej nazwy pierwotnej nazwą skróconą, analogiczną do Wirtuazji. Choć propozycja ta była początkowo związana z kontrowersjami – Pela Nandera oskarżano o próbę sztucznego upowszechnienia własnych nazw przez używanie ich m.in. na Micropedii pomimo, że nie była ona uznawana ani używana nawet w państwach na tym kontynencie położonych to ostatecznie forma ta przyjęła się, z czasem doczekując się lokalnych wersji – surmeńskiej Istokii i austro-węgierskiej Ostii.


 

PODZIAŁ POLITYCZNY

Obecnie na Kontynencie Wschodnim położone są następujące państwa:

 • Demokracja Surmeńska
 • Państwo Kościelne Rotria
 • Monarchia Austro-Węgierska
 • Pustkowia Winków
 • Trizondal
 • Federacja Slawonii
 • Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirshbergii i Weerlandu
 • Królestwo Hasselandu – stowarzyszone z Republiką Bialeńską
 • Królestwo Elderlandu – część wschodnia (prowincja: Księstwo Monderii)
 • Księstwo Urbino – lenno Imperium Skarlandu

 

Mapa polityczna Kontynentu Wschodniego z października 2015 roku:

indeks


ZIEMIE NICZYJE

Na Kontynencie Wschodnim znajdują się następujące terytoria bez przynależności państwowej (tzw.: Ziemie Niczyje):

 • ziemie Pięciopolski – de facto częściowo zajęte przez Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirshbergii i Weerlandu
 • ziemie Mersji – de facto częściowo zajęte przez Federację Slawonii
 • ziemie Tyrencji i Luminatu
 • Wyspa Eskwilinia

 

OBSZAR

Oprócz obszaru kontynentalnego Orientyki zaliczane są do niej wyspy stanowiące geograficzną i geologiczną jedność z kontynentem:

 • Wyspy Surmeńskie:
  • Surmenia Właściwa – (Wyspa Surmenia) dawniej Wyspa Książęca
  • Wyspy Śródsurmeńskie:
   • Wyspa Arrakonia
   • Wyspa Brodornia
   • Wyspa Tapenia – dawniej Tefpacjusz
 • Wyspy Kukryjskie
 • Wyspy Triland:
  • Belkland – dawniej (Meridenia)
  • Erminland – dawniej (Erminia)
  • Kafleandia – dawniej (Aoora)
 • Wyspa Góra
 • Wyspy Dalmackie
 • Wyspy Tyrenckie:
  • Tyrentia
  • Thracia
  • Loci Nordici
  • Bygdin
  • Wyspy Vega
 • Wyspy Zielone:
  • Wyspa I
  • Wyspa II
  • Wyspa III
  • Wyspa IV
 • Wyspy Luminatu:
  • Wyspa Anteria
  • Wyspa Luminata
  • Wyspa Bellatoris (Wyspa Sailor)
  • Wyspa Rosaniola
 • Wyspa Eskwilinia
 • Archipelag Dalmencki:
  • Wyspa Logos
  • Wyspa Marcios
  • Wyspa Savos
  • Wyspa Kalvios
 • Wyspy Sereckie:
  • Wyspa Bór
  • Wyspa Rumtes
 • Wyspy Simitu:
  • Wyspa Simitu Duża
  • Wyspa Simitu Mała
  • Wyspa Litten
  • Wyspa Matla
 • Wyspy Razuri i Zegiesa:
  • Wyspa Razuri
  • Wyspa Zegiesa
  • Wyspy Razuryjskie
 • Cubano Islands – dawniej Archipelag Pięciopolski
 • Wyspy Corleone
 • Wyspa Lukania
 • Żuławy Rzeżusze:
  • Aleksandr
  • Władimir Wielki
  • Kola
  • Oprawa
  • Zrębina
  • Solinka

Komentowanie jest wyłączone.