Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirschbergii i Weerlandu

Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirschbergii i Weerlandu zwane w skrócie ZSKHiW istnieje od 28 października 2010 roku i jest państwem o dość specyficznym klimacie, oraz ustroju. Opiera się na połączeniu monarchii i socjalizmu. Terytoria ZSKHiW w całości znajdują się na Kontynencie Wschodnim. Kraj ten graniczy od południa z Austro-Węgrami, a od wschodu z dzikimi stepami ziem dawnej Mersji. Granice te są wyjątkowo stabilne zważywszy na to, że ZSKHiW nie uznaje żadnej z tych mikronacji. Głową państwa jest Król Hirschbergii i Weerlandu, zaś władzę wykonawczą sprawuje Rada Komisarzy Narodowych na czele z premierem. Ciałem ustawodawczym królestwa jest Rada Najwyższa ZSKHiW. Społeczeństwo zwane jest Ludem Szlacheckim. Symbolicznie podzielone jest na monarchę, szlachtę nienormalną oraz szlachtę normalną.

Hirschbergia i Weerland jest państwem bardzo zróżnicowanym kulturowo jednak wspólna religia znana jako wszechbudzimiryzm stanowi ich spoiwo. Bogactwo kultur jest jedną z cech wyróżniających ZSKHiW na tle innych państw. Dotyczy to zarówno poszczególnych regionów i ludów je zamieszkujących, jak i tych elementów, które są charakterystyczne dla całego Ludu Szlacheckiego. Społeczeństwo tego kraju składa się z następujących nacji:

  • Lekko zgermanizowanych Hirschbergów zamieszkujących zurbanizowaną, stołeczną gubernię północną.
  • Skłóconych z powyższymi Weerlandczyków, miłośników bimbru z silnie rozwiniętym poczuciem odrębności i wyższości.
  • Żyjących na oddalonej o wiele tysięcy kilometrów wyspie Aralczyków, z których wywodził się wybitny lider Ludu Szlacheckiego – Wielki Sternik.
  • Niemieckojęzycznych, koczowniczych ludów Stepu Zachodniego (ziem Pięciopolski).

Poniżej przedstawiamy arcydzieła kultury Hirschbergii i Weerlandu:

 

a361f8_189d6753fd3642daac989cc1637d5432              a361f8_966b9923c47b46f38bde765c747243de           a361f8_e06027d064184c3ba5bc1e976f3963c2             a361f8_557ab61a1917481a8d57ecf0eb660c45

 

a361f8_943ff77a44074a41b5ad8c33b912b21f                   a361f8_4ca58b3a25ce4a8b9ca3ed6646899e27                 a361f8_fab23d1300f3455ab6cd197218b94fc6


 

DANE OGÓLNE

Nazwy popularne: Hirschbergia i Weerland, ZSKHiW
Nazwa oficjalna: Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirschbergii i Weerlandu
Stolica: Hirschberg-Joksopolis
Oficjalny język: polski
Języki używane: polski, niemiecki
Waluta: Lol (1 lol = 100 boli)
Typ państwa: państwo monarchosocjalistyczne
Kod samochodowy: HiW
Podział administracyjny: 4 gubernie
Głowa Państwa: Król Ametyst Faradobus
Szef Rządu: premier Ciecierad Ciecieląg


GOSPODARKA

Największa ilość zakładów przemysłowych znajduje się na terenie Guberni Weerlandzkiej, oraz Królewskiej Guberni Hirschbergii. Na południu i w środkowej części państwa występują bogate złoża metali i innych surowców (węgiel, ropa naftowa, miedź). Popularne jest indywidualne i masowe wydobycie metodą biedaszybniczą. W Weerlandzie znajdują się rafinerie ropy naftowej. W ostatnich latach rozwinął się przemysł wysokich technologii.

Na terenie Hirshbergii , Aralii i Bździszewa umiejscowiono wiele zakładów zbrojeniowych (w tym stocznie wojskowe i cywilne). Na terenie kontynentalnego ZSKHiW dominuje de facto rolnictwo. Liczne państwowe i prywatne gospodarstwa rolne umiejscowione są w większości większych ośrodków wiejskich. W południowych regionach kraju rozwinięty jest przemysł spożywczy (Wielka Narodowa Bimbrownia). W państwie funkcjonuje wiele dużych firm prywatnych takich jak Alcanthar.co czy PKRCh. W środkowej części Hirschbergii znajdują się jedyne w Mikroświcie złoża cukru.


HISTORIA

Hirschbergia i Weerland posiada bogatą historię zarówno tą przedinternetową, jak i wykreowaną przez samych obywateli w ramach istnienia państwa. Co prawda część dzieł opisujących historię przedintenetową ZSKHiW to tylko niezrealizowane koncepcje, ale poniżej zamieściliśmy ogólnodostępne już dzieła:


MONARCHOSOCJALIZM

Poniżej przedstawiamy wyjaśnienie czym właściwie jest ten niecodzienny ustrój:

„Socjalistyczne Królestwo jest państwem monarchosocjalistycznym. Co to konkretnie oznacza? Tego nikt nie wie, albowiem niezbadane są ścieżki monarchosocjalizmu. W gruncie rzeczy jesteśmy demokracją: najwyższą władzę sprawuje Rada Najwyższa, parlament wybierany w powszechnych i równych wyborach. Izba ta jest zarówno głównym organem ustawodawczym, jak i  to w jej kompetencjach leży wybór szefa rządu (Rady Komisarzy Narodowych) i nadzór nad jego działalnością. Funkcję tradycyjnej głowy państwa pełni Król, który jest Pierwszym Liderem Ludu Szlacheckiego i pełni funkcję szefa Jedynej Legalnej Partii. Partia jest siłą przewodnią Ludu Szlacheckiego, ale monopartyjność ma na celu jedynie urozmaicenie klimatu. W skład Jedynej Legalnej Partii wchodzą poszczególne ugrupowania prowadzące całkowicie niezależną politykę. Socjalistyczne Królestwo wspiera rozwój obywateli na wielu płaszczyznach. Dzięki temu swoje wirtualne życie możesz kierować w dowolny sposób. Bądź zarówno politykiem lub żołnierzem, jak i magnatem gospodarczym i działaczem kultury!”


SYMBOLE

Godło Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu:

Z_obrysem

Flaga Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu:

Kopiazapasowakopia3-4-

Komentowanie jest wyłączone.