Królestwo Elderlandu

Królestwo Elderlandu
Flaga Królestwa Elderlandu Godło Królestwa Elderlandu
Dewiza: Pro civitate, rege et lege!
Hymn: Z Elderlandu wszystkich wysp
Niepodległość 25 grudnia 2004 r.
Języki urzędowe polski
Stolice Elder, Hanssia
Ustrój polityczny monarchia feudalna
Król JKM Edward
Lord Strażnik Koronny JKW Roger d’Artois
Majordom Koronny Daniel von Witt
Podział administracyjny 2 prowincje (Luskania, Monderia)
Kod samochodowy ELD
Strona internetowa

Królestwo Elderlandu jest najstarszym państwem członkowskim Kongresu Orientyki. Powstało 25 grudnia 2004 roku na kontynencie Morenika, natomiast na Orientyce posiada swoje terytoria od 28 sierpnia 2009 roku, kiedy to Królestwo Monderii zjednoczyło się z Królestwem Elderlandu. Obydwa państwa założyli bowiem Elderlandczycy skupieni przy Łukaszu Harpienie, pierwszym Królu Elderlandu. W całej swojej historii na elderlandzkim tronie zasiadało dziewięciu władców. Obecnie panującym jest JKM Edward (dynastia Ebruzów).

System konstytucyjny

Królestwo Elderlandu nie posiada spisanej konstytucji. Pełnia władzy należy do suwerenów, którymi są Naród i Król, z tym, że zgodnie z Aktem Komendacji prawo samostanowienia przynależy do Narodu.

W najnowszym okresie historycznym (od 2012 roku) w Królestwie wykształca się neomediewalny ustrój korporacyjny, w którym funkcjonują trzy główne organy władzy państwowej: Król, Rada Koronna i Majordom Koronny.

Monarcha

Król jest suwerenem i sprawuje najwyższą i największą władzę we wszystkich trzech dziedzinach: legislatywie, egzekutywie i sądownictwie. Jest on otaczany wielkim szacunkiem. Król przez większą część roku rezyduje w Ekorre w Królestwie Dreamlandu, gdzie jest otoczony Dworem. W Królestwie Elderlandu zastępuje go Wicekról, którym jest Lord Strażnik Koronny. Ma on prawo wykonywać królewskie prerogatywy podczas nieobecności monarchy.

Rada Koronna

Rada Koronna jest organem ustawodawczym Królestwa Elderlandu. Została ustanowiona przez Króla Marcina I Mikołaja edyktem królewskim z dnia 21 marca 2013 roku, w miejsce Stanów Generalnych, jakie obradowały w okresie 5 maja – 9 grudnia 2012 roku, zwołane przez Króla Artura I Piotra po Akcie Komendacji. Jedynym zadaniem Rady Koronnej jest opracowanie i uchwalenie ustaw, które mają realizować ustalenia Stanów Generalnych. Po wykonaniu tego zadania Rada ulegnie rozwiązaniu.

Majordom Koronny

Majordom jest szefem rządu Królestwa Elderlandu powoływanym i odwoływanym przez Króla na wniosek Lorda Strażnika Koronnego. Z racji swej funkcji jest również głównodowodzącym Elderlandzką Armią Królewską. W razie nieobsadzenia tego urzędu jego funkcje pełni Lord Strażnik Koronny. Działalność, prawa, kompetencje i obowiązki Majordoma reguluje Ustawa Rady Koronnej z dnia 16 sierpnia 2015 roku o Majordomie.

Geografia

Królestwo Elderlandu jest położone na dwóch kontynentach: na Morenice i na Orientyce. Na Morenice leży prowincja Luskania, zachodnia część prowincji Monderia, a także państwa zależne Królestwa: Gorandia i Tanequetil. Na Orientyce leży wschodnia część prowincji Monderia. Kraj sąsiaduje z Królestwem Francji i Nawarry, Demokracją Surmeńską, Państwem Kościelnym Rotria, Monarchią Austro-Węgierską i Trizondalem.

Komentowanie jest wyłączone.