Uchwała Kongresu Orientyki 2/2017

UCHWAŁA KONGRESU ORIENTYKI – 2/2017
Trizopolis, 22.10.2017

Postanawia się dokonać zmiany artykułu 4 Karty Państw Orientyki, który otrzymuje następujące brzmienie:

Art. 4.
1. Ziemie niczyje Orientyki nie podlegają jurysdykcji żadnego państwa i znajdują się pod opieką Kongresu Orientyki. Ustęp ten nie ogranicza prawa do przekazania ziem przez dotychczasowego ich właściciela w mandat bądź protektorat wybranego państwa.
2. Ziemie niczyje Orientyki mogą być przedmiotem swobodnego, pokojowego użytkowania przez państwa Orientyki, szczególnie w celach ekonomicznych i naukowych.
3. Ziemie niczyje Orientyki mogą być przedmiotem swobodnej lokacji nowych państw oraz aneksji przez państwa kontynentu.
4. Ziemie niczyje Orientyki nie mogą być przedmiotem aneksji bądź kolonizacji przez państwa spoza kontynentu.
[-] Adam Simon Peterelli von Landsbergen
(-) Otto von Teller vel Talerz
(-) Ametyst Faradobus
(-) Viktor von Vihren
(—) Karolina Aleksandra

Komentowanie jest wyłączone.