Uchwała Kongresu Orientyki ws. powołania Grupy Kontaktowej

UCHWAŁA KONGRESU ORIENTYKI
podjęta dnia 16 lipca 2016 roku

Kongres Orientyki, dostrzegając obopólne szanse i korzyści z możliwego dialogu i kooperacji z Radą Vaarlandu i Antyry, postanawia powołać Grupę Kontaktową w składzie:
– Jan von Maikowski,
– Daniel von Witt,
odpowiedzialną za kontakt w imieniu Kongresu Orientyki z Radą Vaarlandu i Antyry oraz jej państwami członkowskimi w sprawie organizacji wspólnego szczytu i uzgodnienia jego programu. Postanawia się nadto, że Grupa Kontaktowa ulegnie rozwiązaniu w chwili realizacji swojego zadania lub w momencie odmiennego postanowienia Kongresu Orientyki.

Komentowanie jest wyłączone.